Hưng Yên kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn và biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2019.

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019), ngày 23 tháng 7 LĐLĐ tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc lần thứ I, năm 2019. Đến dự có các đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Văn Thuật – Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh; Thường trực LĐLĐ tỉnh;Lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã cùng 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc đại diện cho trên 155 nghìn đoàn viên,công nhân viên chức lao động.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2019.

Trong bài diễn văn khai mạc chương trình Kỷ niệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ôn lại truyền thống lịch sử của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 90 năm qua và hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Hưng Yên. Với phương châm “Ở đâu công nhân có, ở đó có công đoàn”, tổ chức Công đoàn tỉnh Hưng Yên luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách; chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân viên chức lao động và hành động sát thực hơn, ý nghĩa hơn với vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị của tỉnh, vận dụng vào điều kiện cụ thể, định ra phương hướng, giải pháp phù hợp cho phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn. Tại thời điểm tách tỉnh, công nghiệp Hưng Yên còn nhỏ bé. Cả tỉnh có 6 doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lí, 36 đơn vị kinh doanh nhỏ thuộc các doanh nghiệp nhà nước, 50 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Liên đoàn lao động tỉnh chỉ có Liên đoàn Lao động thị xã Hưng Yên, 3 công đoàn ngành và 106 công đoàn cơ sở với gần 19 nghìn đoàn viên công đoàn. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đang quản lý 18 LĐLĐ huyện, Thành phố, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, với lực lượng trên 146 nghìn đoàn viên, trên 1 nghìn 600 công đoàn cơ sở. Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi cho người lao động được các cấp công đoàn thường xuyên kiểm tra giám sát kịp thời, với những kiến nghị đề xuất, những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trao nhà mái ấm công đoàn cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, đặc biệt phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 5 năm qua tổ chức công đoàn đã giới thiệu trên 5.700 quần chúng ưu tú với Đảng để xem xét kết nạp và đã có trên 3 nghìn đồng chí được kết nạp Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đọc diễn văn Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN

Phát biểu tại Chương trình Kỷ niệm đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiều năm qua. Cùng với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn cả nước, đội ngũ công nhân viên chức người lao động tỉnh Hưng Yên từng bước trưởng thành, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước và sự phát triển của tỉnh. Đội ngũ công nhân viên chức lao động đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng, chất lượng, nhiệm vụ lý luận, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn. Thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết tập hợp, tuyên truyền vận động, định hướng tư tưởng cho công nhân, người lao động, hăng hái tham gia lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển và trở thành tỉnh tự cân đối thu chi ngân sách, có tỷ trọng công nghiệp đạt cao trong cơ cấu kinh tế. Quan hệ lao động ở doanh nghiệp ngày càng hài hòa ổn định góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn lành mạnh, thu hút các ngồn vốn trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Kỷ niệm 90 năm công đoàn Việt Nam và biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2019

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyền truyền, phổ biến để công nhân, viên chức, người lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước yêu cầu tình hình mới; chủ động phối hợp với chính quyền phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; động viên đông đảo công nhân, người lao động phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện tốt các chế độ, chính sách và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động; quan tâm chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp tập trung, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững; đẩy mạnh thành lập tổ chức công đoàn trong khu vực kinh tế tư nhân, liên doanh và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường giới thiệu để bồi dưỡng kết nạp vào đảng những cán bộ, đoàn viên ưu tú, xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là nòng cốt trong khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân.

Đ/c Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đồng chí thuộc tỉnh Hưng Yên có những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn; 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2019 được Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng./.
                                                                                                                T/h: Thu Nguyệt – Ban Tuyên giáo, Nữ công

LIÊN KẾT WEBSITE