Hội thảo nghiên cứu việc phát huy vai trò của đội ngũ công nhân của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tạo điều kiện giúp đỡ để Đoàn công tác của Học viện chính trị khu vực I đi thực tế tại tỉnh Hưng Yên đạt kết quả tốt, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Học viện chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo nghiên cứu việc phát huy vai trò của đội ngũ công nhân của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay.

Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung B3-19 đặt câu hỏi tại buổi Hội thảo

Dự Hội thảo về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên có các đồng chí: Chu Ngọc Hoa Liễu, Hoàng Xuân Hào – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh. Về phía Đoàn thực tế của Học viện chính trị khu vực I có giảng viên Tiến sĩ Nguyễn Gia Hùng - Phó trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo và các học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung B3-19.
Tại buổi hội thảo các đồng chí đại biểu đã được LĐLĐ tỉnh thông tin về tình hình công nhân, viên chức, lao động và kết quả hoạt động Công đoàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian gần đây. Các đại biểu của lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung B3-19 đã nêu ra một số vấn đề còn khăn khoăn, chưa có hướng giải quyết mong LĐLĐ tỉnh giải đáp là: công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giai cấp công nhân trên địa bàn tỉnh; sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đến các mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là vấn đề khi máy móc, khoa học công nghệ được đưa vào sản xuất dẫn đến nhiều người lao động sẽ bị mất việc làm ảnh hưởng đến đời sống của họ, LĐLĐ tỉnh đã có những định hướng và giải pháp nào để giải quyết vấn đề này; vấn đề xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong giai đoạn hiện nay; chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, phúc lợi xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của NLĐ; kinh nghiệm trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; việc giám sát chất lượng các hoạt động của doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn, chất lượng nguồn nhân lực, giải pháp trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CNLĐ để đáp ứng yêu cầu đối với công cuộc CNH, HĐH đất nước; các thiết chế văn hóa để phục vụ đời sống của công nhân, vấn đề an ninh trật tự nơi ở của công nhân lao động.
Giải đáp các vấn đề học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung B3-19 đặt ra, các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh đã đưa ra các phương hướng, giải pháp giải quyết. Cụ thể: Trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động để người lao động có sự chủ động trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 tác động nhiều người lao động có nguy cơ bị mất việc làm, đời sống mất sự ổn định. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh đã có phương hướng phối hợp với chủ sử dụng lao động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động để đáp ứng yêu cầu về nguồn lao động chất lượng cao trong giai đoạn mới, hạn chế tình trạng công nhân lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc. Phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong lao động sản xuất nhằm giúp công nhân lao động thực hiện tốt việc tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Tổ chức kiểm tra, giám sát, phối hợp tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát liên ngành đối với doanh nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nội dung hoạt động của Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn làm tốt công tác chăm lo cho người lao động nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện lớn của đất nước; Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, chủ sử dụng lao động xây dựng các thiết chế công đoàn đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần của người lao động. Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, LĐLĐ tỉnh tổ chức khảo sát và giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cho các công đoàn cấp trên cơ sở…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, thay mặt cho Đoàn, giảng viên Tiến sĩ Nguyễn Gia Hùng - Phó trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo đã trân trọng cảm ơn sự tiếp đón chu đáo thân tình của Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đối với Đoàn công tác. Thay mặt cho LĐLĐ tỉnh, đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng trân trọng cảm ơn giảng viên Tiến sĩ Nguyễn Gia Hùng - Phó trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo và các học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung B3-19 Học viện chính trị khu vực I đã lựa chọn chủ đề nghiên cứu về việc phát huy vai trò của đội ngũ công nhân của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay; đồng thời chúc Đoàn sẽ thu được nhiều kết quả trong chuyến thực tế tại tỉnh Hưng Yên./.
                                                                                                                                                                        Th/h: Minh Quang

LIÊN KẾT WEBSITE