Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng 6-12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, với sự tham dự của gần 25.000 cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp tham dự.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng các phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phan Văn Anh trực tiếp quán triệt, truyền đạt các chuyên đề.

Hội nghị trực tuyến kết nối 364 điểm cầu trong toàn quốc, trong đó có 301 điểm cầu tại cấp huyện, với 24.814 cán bộ chủ chốt CĐ các cấp tham dự, bao gồm: Các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, cấp tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và cấp quận, huyện, ngành tương đương; cán bộ CĐ chuyên trách từ CĐ cơ sở trở lên; chủ tịch CĐ cơ sở ở các đơn vị có từ 2.000 đoàn viên CĐ trở lên.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Tỉnh ủy viên, UVBCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên (đầu bàn bên phải) tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 Riêng điểm cầu Hưng Yên, tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH tổng LĐLĐ Việt Nam; các Phó Chủ tịch; ủy viên Ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn Viên chức tỉnh và công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh và gần 400 cán bộ chuyên trách các cấp Công đoàn trong tỉnh tham gia học tập.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết đây là hội nghị trực tuyến lần đầu tiên do tổ chức công đoàn tổ chức với quy mô lớn, nhằm mục đích triển khai Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam một cách thông suốt tới các cấp công đoàn. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị cán bộ CĐ các cấp tập trung lắng nghe, ghi chép, quán triệt các nội dung của nghị quyết; để từ đó, từ những vị trí công tác của mình, có những suy nghĩ về những phần nghị quyết để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả; viết thu hoạch để nhìn nhận nhiệm vụ của mình.
Tại hội nghị, thường trực đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trực tiếp quán triệt, truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII; đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CĐ trong tình hình mới; vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức CĐ; đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hưng Yên

     Chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết của đội ngũ cán bộ công đoàn LĐLĐ tỉnh, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Hào, phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu các đại biểu tập trung cao độ, tiếp thu một cách sâu sắc tinh thần Nghị quyết và nội dung các chuyên đề được lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt, từ đó thấm nhuần về tư tưởng, nhận thức triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Sau hội nghị, cán bộ tham gia học tập sẽ viết bài thu hoạch, trong đó đưa ra các kế hoạch, giải pháp của bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công./.

                                                                                                                                                             BBT

LIÊN KẾT WEBSITE