Hội nghị quán triệt, tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và tuyên truyền về một số nội dung kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên

Ngày 10.12.2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyếnquán triệt, tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và tuyên truyền về một số nội dung kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh cho cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp tỉnh Hưng Yên. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phạm Văn Nghệ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, UBKT LĐLĐ tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Nghệ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nghệ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai  bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư đã góp phần bổ sung thêm lý luận và thực tiễn, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nhận thức sâu sắc hơn về CNXH, về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

           Đồng chí Hoàng Xuân Hào – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ phát biểu bế mạc Hội nghị

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng truyền giảng tới các cán bộ công đoàn tỉnh Hưng Yên những nội dung quan trọng, cơ bản về Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.Theo đồng chí, Nghị quyết số 02-NQ/TW được ban hành là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn trước tình hình mới. Đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định vai trò đối với đoàn viên, người lao động và vị thế trong hệ thống chính trị của đất nước cũng như vấn đề hội nhập quốc tế.Cuối Hội nghị, các đại biểu tiếp tục được nghe tuyên truyền về một số nội dung kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnhHưng Yên.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Hoàng Xuân Hào – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh đánh giá, những nội dung mà Phạm Văn Nghệ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền giảng hết sức quan trọng và cần được tuyên truyền sâu rộng trong các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động toàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, từng cấp công đoàn và mỗi cán bộ công đoàn tỉnh Hưng Yên cần thấm nhuần tinh thần, nội dung bài viết của Tổng Bí thư, đẩy mạnh tuyên truyền góp phần bồi đắp niềm tin cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ vào sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Đồng thời nắm chắcquan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 02-NQ/TWchủ động tham mưu với các cấp ủy đảng cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; cũng như tích cực chuẩn bị hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, thi đua lập thành tích cáo nhất chào mừng kỉ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên./.

                                                        Thực hiện: Đào Thu – Quang Long

Đang online : 47
Đã truy cập : 631789

LIÊN KẾT WEBSITE