Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khoá XIX

Ngày 2.11, tại hội trường trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 18. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin những nội dung cơ bản dự thảo Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó nêu rõ một số đặc điểm đặc thù của tỉnh; thực trạng phát triển và tổ chức không gian kinh tế - xã hội tỉnh; những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém. Trên cơ sở đó nêu quan điểm, kịch bản phát triển, mục tiêu, các khâu đột phá để phát triển và tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời đề ra các phương án tổ chức không gian phát triển tỉnh, quy hoạch hệ thống đô thị, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, phát triển kết cấu hạ tầng xã hội và kết cấu hạ tầng kỹ thuật khác; phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển và bố trí không gian một số ngành quan trọng; các phương án phân bổ đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ khai thác sử dụng tài nguyên, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu; các giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch…
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về giải pháp trong công tác lập quy hoạch tỉnh, trong đó tập trung phát triển các khu công nghiệp, phát triển đô thị và hạ tầng giao thông…

Các đạ biểu dự Hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản báo cáo về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; các đại biểu nghiên cứu báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết: tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất thông qua Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 (sửa đổi, bổ sung); thảo luận, giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026, 2025-2030 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo đúng quy trình, quy định; thông qua báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết từ sau Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đến Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Đồng thời thông qua nội dung cơ bản kết luận của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh về dự thảo Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh có vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ sở khoa học và công cụ quan trọng để chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, tạo sự đột phá, kiến tạo động lực phát triển của tỉnh và bảo đảm phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Do vậy, việc rà soát quy hoạch tỉnh cần bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, tính kế thừa, ổn định và thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia hiện nay; bảo đảm tính khả thi và bền vững; các giải pháp bố trí không gian vừa giải quyết các xung đột hiện có vừa đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới; rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án, công trình lớn, quan trọng, ưu tiên đầu tư để thực hiện quy hoạch tỉnh… 
Với các nội dung được thông qua tại hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động, phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

                                                                             Theo Báo Hưng Yên

 

Đang online : 49
Đã truy cập : 631792

LIÊN KẾT WEBSITE