Hội nghị bàn giao Công đoàn cơ sở Chi cục thuế các huyện, thành phố, thị xã về trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Thực hiện Công văn số 347/LĐLĐ ngày 07/10/2019 của Liên đoàn lao động tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Công đoàn Cục thuế tỉnh. Ngày 16/10/2019 tại Cục thuế tỉnh Hưng Yên, Ban thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hội nghị bàn giao và tiếp nhận 10 công đoàn cơ sở Chi cục thuế từ các LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã. Chứng kiến hội nghị bàn giao có đại diện của Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo, cấp ủy Cục thuế tỉnh.

Đại diện LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, LĐLĐ các huyện,TP,TX và CĐVC tỉnh tại Hội nghị bàn giao Chi cục Thuế các huyện, TP, TX.

Tại Hội nghị, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp nhận 10 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế với tổng số 301 đoàn viên. Cùng ngày, Ban thường vụ CĐVC tỉnh đã có quyết định hợp nhất và chuyển giao tổ chức, đoàn viên công đoàn Chi cục Thuế các huyện, thành phố, thị xã về sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở Cục thuế tỉnh. Công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo CĐCS Cục thuế tỉnh sớm ổn định tổ chức, kiện toàn Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thành lập các công đoàn bộ phận trên cơ sở các Chi cục Thuế khu vực, huyện, thị xã và tổ chức các hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình thực tế đơn vị.

Công đoàn Viên chức tỉnh công bố quyết định hợp nhất tổ chức, đoàn viên công đoàn các Chi cục Thuế về Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh.

                                                                                               T/h :Vũ Đức Hưng

 

LIÊN KẾT WEBSITE