Doanh nghiệp ở Hưng Yên nợ đọng hơn 100 tỉ đồng tiền bảo hiểm cho lao động

Những thay đổi trong luật cùng với việc doanh nghiệp cố tình chây ì làm cho tổng số nợ bảo hiểm xã hội ở Hưng Yên ngày càng tăng cao. Đi liền với đó là quyền lợi người lao động không được đảm bảo.

Tính đến nay, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Hưng Yên với người lao động là trên 100 tỉ đồng. Tình trạng này tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào và Văn Lâm, chiếm gần 80 tỉ trên tổng số nợ cả tỉnh.

Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã phá sản, nhiều doanh nghiệp có số nợ lớn, kéo dài từ 5 đến 6 năm nay như: công ty công ty TNHH Nam Dũng, công ty nhựa và cơ khí Hồng Hải, công ty TNHH Thành Long, công ty Gia Anh Hưng Yên, công ty TNHH Việt Á... Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm, ngoài thất thu quỹ bảo hiểm thì người lao động phải chịu nhiều thiệt thòi.

Các doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động
tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào và Văn Lâm

Đồng chí  Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc BHXH huyện Mỹ Hào cho rằng: "Người lao động là chịu thiệt thòi nhất bởi người ta không biết đi kêu ở đâu. Bảo hiểm chúng tôi vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động."

Năm 2015, bảo hiểm xã hội các huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào và Văn Lâm khởi kiện một số doanh nghiệp ra tòa vì nợ tiền đóng bảo hiểm. Biết không thể chây ì được nữa, nhiều doanh nghiệp đã nộp đủ số tiền nợ, góp phần giảm đáng kể số doanh nghiệp cố tình nợ tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2016 đến nay, khi luật bảo hiểm mới có hiệu lực và trao quyền khởi kiện doanh nghiệp cho tổ chức công đoàn thì số doanh nghiệp cố tình chây ì nợ đóng bảo hiểm ngày càng có chiều hướng tăng. Trong khi việc nhắc nhở, đôn đốc thu của cơ quan bảo hiểm xem ra chưa hiệu quả.

Đồng chí  Phan Văn Tuấn, Phó giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Yên Mỹ cho biết: "Trong quá trình đôn đốc một phía của bên bảo hiểm thì gần như các đơn vị vẫn có tính chất chây ì. Đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thiếu hợp tác với các cơ quan bảo hiểm xã hội".

Đồng chí Đỗ Như Nam, Giám đốc BHXH huyện Văn Lâm nói: "Đối với các đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội đến nay chúng tôi cũng chưa có biện pháp mạnh để xử lí. Chúng tôi mới chỉ dừng lại ở việc đôn đốc, nhắc nhở."

Trước thực tế này, Bảo hiểm xã hội Hưng Yên đang phối hợp với một số ngành liên quan để đề ra các biện pháp đôn đốc thu hữu hiệu nhất.

Đồng chí Trần Văn Toán, Phó giám đốc BHXH tỉnh cho biết: "Đối với các đơn vị nợ đọng, chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị các ngân hàng trích tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của người lao động theo Thông tư 03. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt, đề nghị các tổ chức công đoàn tiếp tục khởi kiện các doanh nghiệp cố tình nợ đọng bảo hiểm xã hội cho người lao động."

 
Đang online : 45
Đã truy cập : 631778

LIÊN KẾT WEBSITE