Đoàn viên, công nhân lao động công ty TNHH Giày Ngọc Tề dọn rác – chung tay bảo vệ môi trường.

Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về ý thức bảo vệ mội trường. Ngày 12/8/2019 Công đoàn công ty TNHH Giày Ngọc tề đóng trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đã tổ chức thu gom dọn rác thải.

Cán bộ, đoàn viên, CNLĐ tham gia dọn rác thải

Với Khẩu hiệu “ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường” gần 50 cán bộ đoàn viên, công nhân lao động công ty TNHH Giày Ngọc tề đã ra quân dọn dẹp thu gom rác thải trong khuôn viên công ty, đường tỉnh lộ 39, đường 380, đường 34 trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ.

nhân lao động thu gom rác thải ven đường 39

Với số lượng Công nhân lao động lớn trong khu vực (khoảng 5.000 CNLĐ), Công đoàn công ty TNHH Giày Ngọc tề thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và công nhân lao động công ty về ý thức bảo vệ mội trường, vứt rác đúng nơi quy định. Thông qua công tác tuyên truyền giúp đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức vấn đề môi trường, đặc biệt rác thải nhựa đang là một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của địa phương, của huyện và của tỉnh . Ban Chấp hành Vận động cán bộ, CNVCLĐ tích cực thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường sẵn có thay thế cho các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái… Cùng chung tay góp phần bảo vệ môi trường.

Sau một ngày hoạt động đoàn viên, công nhân lao động công ty TNHH Giày Ngọc tề đễ thu gom được gần 400 kg rác thải chủ yều là nilon và rác thải nhựa, góp phần làm sạch môi trường./.
                                                                                          T/h: Nguyễn Thị Hằng – Chuyên viên LĐLĐ huyện Yên Mỹ

LIÊN KẾT WEBSITE