Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về công tác tổ chức Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, trong 02 ngày 18, 19 tháng 6 năm 2020, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Xuân Khoát – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và các Đ/c UV BTV, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; đại biểu Đảng ủy LĐLĐ tỉnh có các đồng chí: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Các Đ/c Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của 04 Chi bộ trực thuộc và các đồng chí quần chúng ưu tú.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyết Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

 Tại Đại hội, đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI. Các báo cáo đã đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện những ưu, khuyết điểm, phân tích những nguyên nhân, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ LĐLĐ tỉnh. Đại hội thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I. Đại hội đã được các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đ/c Nguyễn Xuân Khoát – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Xuân Khoát – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020-2025, khi tình hình Thế giới và trong nước có nhiều thay đổi, với những thuận lợi và khó khăn đan xen có tác động đến đảng viên, Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh cần tập trung nhiều hơn nữa trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo hướng hiệu quả và thiết thực, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Đồng thời đồng chí gợi mở về những định hướng, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ tiếp tục trong sạch vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Xuân Khoát – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt cho toàn thể đảng viên dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời hứa, Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ cụ thể hóa các Nghị quyết đó thành các kế hoạch, chương trình công tác, triển khai có hiệu quả, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Xuân Khoát – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

                                                                                                             Th/h: Minh Quang

LIÊN KẾT WEBSITE