Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 26.10, Đại hội tiếp tục tham luận tại hội trường về một số nội dung: “Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ và sử dụng cán bộ trong tình hình mới”; “Tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới”; “Lãnh đạo nâng cao hiệu quả cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp hàng hóa”; “Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đến ngày 30.9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã nhận được 15 báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy với trên 5,3 vạn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đa số các ý kiến nhất trí với kết cấu, đề mục lớn và các nội dung trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến đều có chung nhận định, dự thảo các văn kiện của Trung ương được chuẩn bị chu đáo, công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, mang tính khái quát và toàn diện cao; nội dung được trình bày rõ, thể hiện sự kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có bước phát triển mới về lý luận, phản ánh khách quan thực tiễn, tình hình trong nước và thế giới, tính chất và xu thế thời đại; chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, quan điểm, mục tiêu, biện pháp phát triển đất nước trong tương lai. Hầu hết các ý kiến nhất trí với kết cấu, bố cục, phương pháp trình bày, bảo đảm tính chặt chẽ, khoa học, có sự đổi mới, phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới…

Tại đại hội, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII không tham gia tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung và bế mạc.

 Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra./.

Đang online : 18
Đã truy cập : 3184777

LIÊN KẾT WEBSITE