Công đoàn Viên chức tỉnh Hưng Yên tổ chức: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, sáng ngày 26 tháng 7, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CĐVC ngày 03/8/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Về dự Hội nghị có đồng chí Vũ Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Lãnh đạo quản lý, cán bộ Công đoàn được trao tặng kỷ niệm chương, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Viên chức tỉnh trao bằng khen chuyên đề của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2017-2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và nghe Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết số 09/NQ-CĐVC ngày 03/8/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Các công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. 100% cơ quan, đơn vị tổ chức được Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề toàn khóa (2021-2025). Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn liền với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh về phòng, chống Covid-19.

Đ/c Vũ Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các đồng chí đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn.

  Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt các phần việc đã đăng ký với công đoàn cấp trên, phấn đấu đạt chỉ tiêu mỗi công đoàn cơ sở 1 lợi ích đoàn viên; tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, công tác tài chính ở các cấp công đoàn cho cán bộ công đoàn trực thuộc; Tích cực tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại địch Covid-19” giai đoạn 2 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động (từ ngày 01/6/2022-30/9/2023); tham gia Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ” do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức. Tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với chính quyền cùng cấp cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động, tích cực tham gia xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; các CĐCS trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2023; Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028; quan tâm chăm lo lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Vũ Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 08 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam. 02 tập thể, 05 cá nhân đã được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen chuyên đề vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2017-2022 và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng cho 02 tập thể, 03 cá nhân có thành tích trong cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” ./.

                                                                                           Th/h: Minh Quang

Đang online : 58
Đã truy cập : 631817

LIÊN KẾT WEBSITE