Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hưng Yên về Chương trình phúc lợi đoàn viên ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Công văn số 537/CĐXD-CSPL ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Được sự đồng ý của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và nhân dịp Tháng công nhân năm 2020, vừa qua Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hưng Yên về Chương trình Phúc lợi đoàn viên.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành
và Lãnh đạo Công ty Bảo Việt Hưng Yên chứng kiến đồng chí Nguyễn Việt Quân – Chủ tịch CĐN và
đồng chí Đặng Quang Hòa – Giám đốc Công ty sau khi ký kết và trao Bản thỏa thuận hợp tác.

Về dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, có đồng chí Bùi Quang Kiềm – Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Cao Xuân Dương – Trưởng ban Chính sách – Pháp Luật LĐLĐ tỉnh và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn Ngành, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn một số doanh nghiệp có đông lao động cùng Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hưng Yên.
Theo đó, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hưng Yên, cung cấp các sản phẩm Bảo hiểm các loại cho đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động có công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh với giá ưu đãi giảm từ 12% đến 45% phí bảo hiểm tùy thuộc vào sản phẩm và số lượng tham gia so với giá bán cho khách hàng trên thị trường tại kho cùng thời điểm, gồm:
1. Bảo hiểm bồi thường người lao động.
2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bảo hiểm ô tô, xe máy...)
3. Bảo hiểm sức khỏe.
4. Bảo hiểm kết hợp con người (Bảo hiểm thân thể).
Thỏa thuận này có thời hạn 03 năm 7 tháng 25 ngày (Từ ngày 06/5/2020 – 31/12/2023).
Tin và ảnh: Lương Trung Thành - CĐ ngành XD Hưng Yên

LIÊN KẾT WEBSITE