Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên Tập huấn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Công đoàn Nông nghiệp & PTNT Việt Nam và Văn phòng điều phối Nông thôn mới TW vừa tổ chức Hội nghị “Tập huấn tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới” năm 2019 cho cán bộ chủ chốt các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành NN&PTNT tỉnh Hưng Yên. Đến dự có các đồng chí: Đ/c Vũ Xuân Thuỷ - Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; Đ/c Trần Văn Môn – Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương; Đ/c Hoàng Xuân Hào - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Đ/c Lê Trung Cần – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hưng Yên; các đồng chí lãnh đạo các Ban, văn phòng Công đoàn Nông nghiệp & PTNT Việt Nam; các đồng chí trong Ban chấp hành, UBKT Công đoàn ngành và các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

Hội nghị tập huấn tuyên truyền có 3 nội dung chính: Nội dung “Tổng kết, đánh giá kết quả sau 10 năm thực hiện xây dựng Nông thôn mới. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025” do Đ/c Trần Văn Môn – Phó Cục trưởng, Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương trình bày; Nội dung về “Kết quả thực hiện Nông thôn mới tại Hưng Yên” do Đ/c Lê Trung Cần – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh trình bày; Nội dung về “Vai trò của Công đoàn trong việc tham gia tuyên truyền về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” do Đ/c Vũ Xuân Thuỷ - Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam trình bày.

Đ/c Lê Trung Cần – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh trình bày nội dung về “Kết quả thực hiện Nông thôn mới tại Hưng Yên”

Lớp tập huấn là một trong các hoạt động tiêu biểu hưởng ứng phát động thi đua “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với Xây dựng NTM” của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nâng cao nhận thức cho các cán bộ công đoàn trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh tái cấu trúc ngành nông nghiệp thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và nhìn lại 10 năm thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới tại Hưng Yên./.

                                                                                  Thực hiện: Lê Việt -  CĐN Nông nghiệp&PTNT tỉnh

Đang online : 28
Đã truy cập : 3344457

LIÊN KẾT WEBSITE