Công đoàn ngành

Công đoàn ngành

Họ và tên Chức vụ
Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh: ĐT 3.742238
Luyện Phương Nam Chủ tịch
  Phó Chủ tịch
Công đoàn ngành Y tế: ĐT 3.863.657
  Chủ tịch
Trần Văn Tuấn Phó Chủ tịch
Công đoàn ngành Giao thông vận tải: ĐT 3.551.284
Lê Xuân Thủy Chủ tịch
Trương Văn Bẩy Phó chủ tịch
Công đoàn ngành Công Thương: ĐT 3.865.934
Ngô Quang Khải Chủ tịch
Vũ Thị Hương Phó Chủ tịch
Công đoàn ngành Xây dựng: ĐT 3.865.192
Nguyễn Việt Quân Chủ tịch
Phạm Trường Tam Phó Chủ tịch
Công đoàn ngành Nông nghiệp &PTNT: ĐT 3.862.921
Chu Thị Mai Chủ tịch
                                        
Công đoàn Viên chức tỉnh: ĐT 3.556.214
Lê Ngọc Tân Chủ tịch
Nguyễn Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch
Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo: ĐT 3.863.799
Hoàng Thanh Hải Chủ tịch

LIÊN KẾT WEBSITE