Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnhtổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyếtĐại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hưng Yên, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-CĐCKCN ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn các KCN tỉnh về Kế hoạch Tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hưng Yên, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cho cán bộ chủ chốt trong CĐCS trực thuộc và đoàn viên tại một số CĐCS có đông đoàn viên. Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hưng Yên, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho 300 đồng chílà cán bộ chủ chốt và đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam, trong Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

 

Đ/c Luyện Phương Nam– Ủy viên BCH Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, truyền tải thông tin tới cán bộ công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn tại Công ty TNHH Điện tử Canon Việt.

Hội nghị được đồng chí Luyện Phương Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đến dự, phát biểu chỉ đạo và trực tiếp là Báo cáo viên tuyên truyền.
Tại Hội nghị các đoàn viên đã được tuyên truyền kết quả Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hưng Yên, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, những điểm mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Trong quá trình tuyên truyền, đồng chí Luyện Phương Nam đã cụ thể hóa và triển khai đến đại biểu dự Hội nghị một số nội dung của Nghị quyết liên quan đến đoàn viên, người lao động tại cơ sở và trực tiếp giao lưu, đặt câu hỏi để đại biểu trả lời nhận phần thưởng, tạo không khí cho địa biểu tập trung nghe tuyên truyền và hiểu rõ được những quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên được quy định trong Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hưng Yên, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và điểm mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Đ/c Luyện Phương Nam– Ủy viên BCH Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên,
Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

                                                                                                                                                        Vũ Thanh Bình
                                                                                                                                                      Công đoàn các Khu công nghiệp

LIÊN KẾT WEBSITE