Công đoàn các Khu công nghiệp tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Ban Thường vụ Công đoàn các KCN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn các KCN tỉnh triển khai, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia Cuộc thi.

Triển khai rộng rãi Cuộc thi, giúp cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nắm bắt được quyền và nghĩa vụ công dân, hiểu thêm được những quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, một số quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời giúp cho đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức được tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần vào thành công Ngày bầu cử.

Cán bộ công đoàn Chuyên trách Công đoàn Các Khu công nghiệp hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Đến ngày 14/4/2021, tham gia cuộc thi có 5/5 cán bộ chuyên trách Công đoàn các KCN tỉnh và có một số cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc đã tham gia thi trực tuyến, điển hình là Công đoàn Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công đoàn Công ty TNHH Mikasa Việt Nam, Công đoàn Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên, Công đoàn Công ty TNHH Hamaden Việt Nam, Công đoàn Công ty Cổ phần nhựa Opec./.

                                                                                             T/h: Vũ Mạnh Tiến - Công đoàn các Khu công nghiệp

Đang online : 23
Đã truy cập : 3397710

LIÊN KẾT WEBSITE