Công đoàn các Khu công nghiệp đổi mới trong công tác tổ chức Đại hôị tại cơ sở

Ngày 30/5/2020, Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Vikom lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được diễn ra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh, lãnh đạo doanh nghiệp chụp ảnh cùng Ban chấp hành Công ty TNHH Vikom khóa III

Cty TNHH ViKom đóng tại khu công nghiệp Phố Nối A, chuyên sản xuất vỏ sạc Samsung và linh khiện oto, đến nay, doanh nghiệp có 220 người lao động và 100% người lao động đều là đoàn viên công đoàn. Cty đã thành lập tổ chức công đoàn từ năm 2010 và luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống cho người lao động, lương bình quân đối với mỗi người lao động tại công ty từ 7-8 triệu đồng/ người/tháng. Ngày 30/5/2020, Đại hội Công đoàn công ty TNHH Vikom khóa III đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Đại hội đã bầu được 05 đ/c vào Ban chấp hành. 

Đ/c Luyện Phương Nam, Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp phát biểu tại Đại hội

Đây là đại hội đổi mới theo hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, ngoài những nhiệm vụ phải thực hiện tại đại hội theo quy định, trong thời gian chờ kiểm phiếu đại hội lồng ghép việc tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động, công đoàn và công tác an toàn vệ sinh lao động, bằng cách đưa ra các câu hỏi liên quan trực tiếp đến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, nhất là các câu hỏi liên quan đến lao động nữ và công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

                   Các đại biểu nhận phần thưởng có câu trả lời, tiết mục văn nghệ trong phần giao lưu

Đồng chí Luyện Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh đã phát biểu ghi nhận và biểu dương các thành tích mà Công đoàn Công ty TNHH Vikom đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, chỉ đạo, định hướng và giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong thời gian chờ kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đưa ra 10 câu hỏi giao lưu lồng ghép văn nghệ rất sôi nổi. Một số tình huống trong phần trả lời của đại biểu đã được đồng chí Luyện Phương Nam trực tiếp giải thích và tuyên truyền thêm giúp cho đại biểu dự đại hội hiểu rõ hơn về luật. Các câu trả lời đúng đã được trao quà động viên tại đại hội./.

T/h: Nguyễn Thế Anh
Chuyên viên Công đoàn các KCN tỉnh

LIÊN KẾT WEBSITE