Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên và Chi bộ Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên

Ngày 16.7, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên và Chi bộ Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên. Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Các đại biểu dự lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên và Chi bộ Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trong tỉnh theo cơ chế "một cửa"; tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ cho các khu công nghiệp, tạo mặt bằng thuận lợi tiếp nhận dự án đầu tư vào khu công nghiệp; giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn trong thu hút đầu tư và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đạt hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tính đến tháng 6.2022, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên có tổng số 32 đảng viên chính thức. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, Chi ủy Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh xem xét thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở nâng cấp Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên. Sau khi xem xét, thẩm định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã nhất trí và ban hành Quyết định số 177 – QĐ/ĐUK ngày 10.6.2022 thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên. 

Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên đóng trên địa bàn phường Bạch Sam (thị xã Mỹ Hào) được thành lập từ năm 2002. Hiện nay, công ty có 150 cán bộ, công nhân lao động chuyên sản xuất chế tạo các loại khung nhà thép tiền chế, kết cấu thép các loại cho nhà công nghiệp và dân dụng. Các tổ chức đoàn thể của công ty duy trì hoạt động hiệu quả, thường xuyên chăm lo lợi ích của người lao động. Công ty hiện có 4 đảng viên. Từ yêu cầu thực tế, chi bộ Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 181 – QĐ/ĐUK ngày 30.6.2022 trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, đáp ứng được nguyện vọng của các đảng viên đang làm việc trong công ty. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng, người lao động có lý tưởng cách mạng phấn đấu trở thành đảng viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty. 

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò quan trọng trong công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị  kinh tế tư nhân, đồng thời yêu cầu: Các tổ chức đảng được thành lập phải là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy được trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí trong hành động, nghiêm túc chấp hành cương lĩnh, chỉ thị, Điều lệ Đảng; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, người lao động. Từng đảng viên phải gương mẫu, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ. Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên và Chi bộ Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, các kế hoạch, chương trình hành động; quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới; phối hợp, đồng hành cùng lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đến thăm và động viên cán bộ, người lao động Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên.

                                                     Lê Hiếu - Báo Hưng Yên

Đang online : 33
Đã truy cập : 545099

LIÊN KẾT WEBSITE