Công bố danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26.4.2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, ngày 27.4.2016, Ủy ban Bầu cử tỉnh có Nghị quyết số 54/NQ-UBBC về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo từng đơn vị bầu cử. Theo nghị quyết:\r\nĐiều 1. Công bố danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh tại 02 (ba) đơn vị bầu cử để bầu 7 đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

I. Đơn vị bầu cử số 1:
Gồm thành phố Hưng Yên và các huyện: Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ.
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 (ba) đại biểu.
- Số người ứng cử đại biểu Quốc hội là: 05 (năm) người.
1. Ông Trương Văn Lành, Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Đối ngoại, Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên;
2. Bà Đoàn Thị Thanh Mai, Bí thư Chi bộ vụ Thông tin, Hàm vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội;
3. Bà Nguyễn Thị Phúc, Giáo viên Trường THPT Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;
4. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên;
5. Bà Đặng Thị Thương, Viên chức, hộ sinh Trung học Khoa khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên.
II. Đơn vị bầu cử số 2:
Gồm các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ và Ân Thi
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 (hai) đại biểu.
- Số người ứng cử đại biểu Quốc hội là: 04 (bốn) người.
1. Bà Nguyễn Thị Phương Nga, Giáo viên, Tổ trưởng bộ môn tin – Công nghệ, Trường THPT Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;
2. Ông Trần Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên;
3. Ông Hoàng Văn Trường, Chánh Thanh tra, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên;
4. Ông Lê Quý Vương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.
III. Đơn vị bầu cử số 3:
Gồm các huyện: Văn Giang, Văn Lâm và Mỹ Hào
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 (hai) đại biểu.
- Số người ứng cử đại biểu Quốc hội là: 04 (bốn) người.
1. Ông Đặng Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên;
2. Bà Lê Thị Hiền, Viên chức, điều dưỡng Trung học khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên;
3. Bà Vũ Thị Nguyệt, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên;
4. Ông Phạm Đình Toản, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Điều 2. Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố; Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh theo từng đơn vị bầu cử và thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân biết. Các Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử tỉnh ở các khu vực bỏ phiếu bảo đảm đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13.
Điều 3. Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố; Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn; các tổ chức phụ trách bầu cử, các địa phương, các cơ quan hữu quan căn cứ Nghị quyết thi hành.
Đang online : 38
Đã truy cập : 631628

LIÊN KẾT WEBSITE