Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ Cấu Tổ Chức

Họ và tên Chức vụ
LĐLĐ Thành phố Hưng Yên: ĐT 3.600.746
Lê Thành Công Chủ tịch
Đào Thị Đoan Phó Chủ tịch
Vũ Công Hanh Phó Chủ tịch
LĐLĐ huyện Kim Động: ĐT 3.811.672
Trần Văn Sớm Chủ tịch
Phạm Thị Hồng Thu Phó Chủ tịch
LĐLĐ huyện Khoái Châu: ĐT 3.910.285
Chu Anh Tuấn Chủ tịch
Nguyễn Thị Hằng Phó Chủ tịch
LĐLĐ huyện Văn Lâm: ĐT 3.985.227
Tôn Kim Thúy Chủ tịch
Phạm Đức Mạnh Phó Chủ tịch
LĐLĐ huyện  Văn Giang: ĐT 3.931.577
Nguyễn Văn Phúc Chủ tịch
Lê Thị Tĩnh Phó Chủ tịch
LĐLĐ huyện Yên Mỹ: ĐT 3.964.787
Vũ Văn Phương Chủ tịch
Lưu Quang Hưng Phó Chủ tịch
LĐLĐ huyện  Mỹ Hào: ĐT 3.943.115
Đinh Quang Phúc Chủ tịch
Đặng Đức Hượng Phó Chủ tịch
LĐLĐ huyện Phù Cừ: 3.854.088
Bùi Thị Hoài Thanh Chủ tịch
Đoàn Thị Minh Thơm Phó Chủ tịch
LĐLĐ huyện Tiên Lữ: ĐT 3.873.185
Trần Đức Dậu Chủ tịch
Lê Khánh Thịnh Phó Chủ tịch
LĐLĐ huyện Ân Thi: ĐT 3.830.566
Nguyễn Thanh Đàn Chủ tịch
Nguyễn Viết Thắng Phó Chủ tịch

LIÊN KẾT WEBSITE