Thư viện pháp luật
Số văn bản Tên văn bản Lĩnh vực Loại văn bản Trích yếu
The le Thể lệ Cuộc thi Vong tay công đoàn Tuyen giao Thể lệ Hội thi Vòng tay Công đoàn - Ký hiệu văn bản : Thể lệ Vòng tay Công đoàn
- Trích yếu : TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠP CHÍ LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021 Thể lệ Cuộc thi viết “Vòng tay công đoàn” Lịch sử hình thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam gắn liền với công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động. Đây là chức năng vốn có và quan trọng nhất của Công đo
- Người ký : Trần Duy Phương
- Cơ quan ban hành : The le
- Ngày ban hành : 19/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
429 V/v tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Y tế CV - Ký hiệu văn bản : 429/CV - LĐLĐ
- Trích yếu : V/v tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
- Người ký : Hoàng Xuân Hào
- Cơ quan ban hành : 429
- Ngày ban hành : 07/02/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
422 Công văn V/v phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra Y tế CV - Ký hiệu văn bản : 422/CV - LĐLĐ
- Trích yếu : V/v phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra
- Người ký : Hoàng Xuân Hào
- Cơ quan ban hành : 422
- Ngày ban hành : 31/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 288 /LĐLĐ Về việc tập trung các biện pháp đảm bảo tình hình trong đoàn viên, CNLĐ Ban Chính sách CV - Ký hiệu văn bản : Ngày 12/6/2018
- Trích yếu : TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 288 /LĐLĐ Về việc tập trung các biện pháp đảm bảo tình hình trong đoàn viên, CNLĐ Hưng Yên, ngày 12 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành; - Công đoàn các Khu công nghiệp, Công đoàn Viên chức tỉnh. Những ngày qua, khi Quốc hội tiến hành thảo luận về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, t
- Người ký : Hồ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Số: 288 /LĐLĐ
- Ngày ban hành : 12/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 75/HD - LĐLĐ HƯỚNG DẪN\r\nTuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 0 - Ký hiệu văn bản : So-75-HD-LDLD
- Trích yếu : HƯỚNG DẪN\r\nTuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
- Người ký : Phó chủ tich: Hồ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Số: 75/HD - LĐLĐ
- Ngày ban hành : 05/02/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
53/KH- LĐLĐ Kế hoạch\r\nTổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết\r\nHội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 0 - Ký hiệu văn bản : 53-KH-LDLD
- Trích yếu : Kế hoạch\r\nTổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết\r\nHội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
- Người ký : Phó chủ tich: Hồ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 53/KH- LĐLĐ
- Ngày ban hành : 18/01/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 512/KH-LĐLĐ KẾ HOẠCH\r\nChăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 0 - Ký hiệu văn bản : So-512-KH-LDLD
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\nChăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017
- Người ký : Phó chủ tich: Hỗ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Số: 512/KH-LĐLĐ
- Ngày ban hành : 17/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 449 /KH- LĐLĐ KẾ HOẠCH\r\n\r\nPhối hợp tổ chức liên hoan nghệ thuật trong cán bộ chiến sỹ, CNVCLĐ\r\n Chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh (1831 – 2016), 75 năm \r\nThành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 – 7/2016) và 20 năm tái lập \r\nTỉnh Hưng Yên ( 01/01/1997 –01/01/2017) 0 - Ký hiệu văn bản : So-449-KH-LDLD
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\n\r\nPhối hợp tổ chức liên hoan nghệ thuật trong cán bộ chiến sỹ, CNVCLĐ\r\n Chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh (1831 – 2016), 75 năm \r\nThành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 – 7/2016) và 20 năm tái lập \r\nTỉnh Hưng Yên ( 01/01/1997 –01/01/2017)
- Người ký : Phó chủ tich: Hỗ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Số: 449 /KH- LĐLĐ
- Ngày ban hành : 23/10/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 371 a - LĐLĐ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam 0 - Ký hiệu văn bản : So-371-a-LDLD
- Trích yếu : Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam
- Người ký : Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : Số: 371 a - LĐLĐ
- Ngày ban hành : 17/08/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Sè: 321 a /CTr - L§L§ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 0 - Ký hiệu văn bản : Se-321-a-CTr-L-L
- Trích yếu : Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : Sè: 321 a /CTr - L§L§
- Ngày ban hành : 14/07/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 359/KH-LĐLĐ KẾ HOẠCH\r\nTổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm\r\n70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên \r\n(01/4/1947 – 01/4/2017) 0 - Ký hiệu văn bản : So-359-KH-LDLD
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\nTổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm\r\n70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên \r\n(01/4/1947 – 01/4/2017)
- Người ký : Phó chủ tich: Hỗ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Số: 359/KH-LĐLĐ
- Ngày ban hành : 10/08/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 274a /KH-LĐLĐ KẾ HOẠCH\r\nHoạt động Kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh ( 1831 – 2016), \r\n75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh ( 7/1941 – 7/2016) và 20 năm tái lập tỉnh \r\nHưng Yên ( 01/01/1997 – 01/01/2017) 0 - Ký hiệu văn bản : So-274a-KH-LDLD
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\nHoạt động Kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh ( 1831 – 2016), \r\n75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh ( 7/1941 – 7/2016) và 20 năm tái lập tỉnh \r\nHưng Yên ( 01/01/1997 – 01/01/2017)
- Người ký : Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : Số: 274a /KH-LĐLĐ
- Ngày ban hành : 26/06/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
346 /KH-LĐLĐ KẾ HOẠCH\r\nTuyên truyền , phổ biến các luật, pháp lệnh \r\nđược thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII 0 - Ký hiệu văn bản : 346-KH-LDLD
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\nTuyên truyền , phổ biến các luật, pháp lệnh \r\nđược thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII
- Người ký : Phó chủ tich: Hỗ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 346 /KH-LĐLĐ
- Ngày ban hành : 28/07/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 317 /LĐLĐ V/v tăng cường và đổi mới công tác \r\ndân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, \r\nchính quyền các cấp trong tình hình mới 0 - Ký hiệu văn bản : So-317-LDLD
- Trích yếu : V/v tăng cường và đổi mới công tác \r\ndân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, \r\nchính quyền các cấp trong tình hình mới
- Người ký : Phó chủ tich: Hỗ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Số: 317 /LĐLĐ
- Ngày ban hành : 12/07/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 314 /KH - LĐLĐ KẾ HOẠCH\r\n Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm\r\nngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2016) 0 - Ký hiệu văn bản : So-314-KH-LDLD
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\n Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm\r\nngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2016)
- Người ký : Phó chủ tich: Hỗ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Số: 314 /KH - LĐLĐ
- Ngày ban hành : 12/07/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 278 /KH-LĐLĐ KẾ HOẠCH\r\nTổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS \r\nvà mại dâm trong CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên năm 2016 0 - Ký hiệu văn bản : So-278-KH-LDLD
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\nTổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS \r\nvà mại dâm trong CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên năm 2016
- Người ký : Phó chủ tich: Hỗ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Số: 278 /KH-LĐLĐ
- Ngày ban hành : 27/06/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 249 /TB - LĐLĐ THÔNG BÁO\r\nLịch phát sóng các Chương trình phát thanh, truyền hình\r\nCông đoàn Việt Nam 0 - Ký hiệu văn bản : So-249-TB-LDLD
- Trích yếu : THÔNG BÁO\r\nLịch phát sóng các Chương trình phát thanh, truyền hình\r\nCông đoàn Việt Nam
- Người ký : Phó chủ tich: Hỗ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Số: 249 /TB - LĐLĐ
- Ngày ban hành : 06/06/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 207/LĐLĐ V/v Báo cáo công tác tuyên giáo \r\nCông đoàn 6 tháng đầu năm 2016 0 - Ký hiệu văn bản : So-207-LDLD
- Trích yếu : V/v Báo cáo công tác tuyên giáo \r\nCông đoàn 6 tháng đầu năm 2016
- Người ký : Phó chủ tich: Hỗ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Số: 207/LĐLĐ
- Ngày ban hành : 15/05/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 164/KH- LĐLĐ KẾ HOẠCH\r\n Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Học tập Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Hưng Yên;Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV \r\nvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 0 - Ký hiệu văn bản : So-164-KH-LDLD
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\n Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Học tập Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Hưng Yên;Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV \r\nvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Người ký : Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : Số: 164/KH- LĐLĐ
- Ngày ban hành : 13/04/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 143/KH-LĐLĐ KẾ HOẠCH\r\nKỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2016) \r\nvà Tháng Công nhân năm 2016 0 - Ký hiệu văn bản : So-143-KH-LDLD
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\nKỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2016) \r\nvà Tháng Công nhân năm 2016
- Người ký : Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : Số: 143/KH-LĐLĐ
- Ngày ban hành : 27/03/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 144/HD - LĐLĐ HƯỚNG DẪN\r\nTổ chức thực hiện Chương trình “Tự hào trí tuệ Lao động Việt Nam” 0 - Ký hiệu văn bản : So-144-HD-LDLD
- Trích yếu : HƯỚNG DẪN\r\nTổ chức thực hiện Chương trình “Tự hào trí tuệ Lao động Việt Nam”
- Người ký : Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : Số: 144/HD - LĐLĐ
- Ngày ban hành : 27/03/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 110/KH-LĐLĐ Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV \r\nvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 0 - Ký hiệu văn bản : So-110-KH-LDLD
- Trích yếu : Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV \r\nvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Người ký : Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : Số: 110/KH-LĐLĐ
- Ngày ban hành : 07/03/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số : 103 /LĐLĐ V/v triển khai các hoạt động tuyên truyền\r\n phòng chống tác hại của thuốc lá 0 - Ký hiệu văn bản : So-103-LDLD
- Trích yếu : V/v triển khai các hoạt động tuyên truyền\r\n phòng chống tác hại của thuốc lá
- Người ký : Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : Số : 103 /LĐLĐ
- Ngày ban hành : 02/03/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 101/HD- LĐLĐ HƯỚNG DẪN\r\nTuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015\r\nvà phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 0 - Ký hiệu văn bản : So-101-HD-LDLD
- Trích yếu : HƯỚNG DẪN\r\nTuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015\r\nvà phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
- Người ký : Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : Số: 101/HD- LĐLĐ
- Ngày ban hành : 01/03/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 102 /KH-LĐLĐ KẾ HOẠCH\r\nTuyên truyền, triển khai thực hiện “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự, \r\nan toàn giao thông giai đoạn 2016 – 2020” 0 - Ký hiệu văn bản : So-102-KH-LDLD
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\nTuyên truyền, triển khai thực hiện “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự, \r\nan toàn giao thông giai đoạn 2016 – 2020”
- Người ký : Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : Số: 102 /KH-LĐLĐ
- Ngày ban hành : 01/03/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
64 /KH-LĐLĐ Tổ chức tuyên truyền, triển khai đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự \r\nan toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân năm 2016 trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên. 0 - Ký hiệu văn bản : 64-KH-LDLD
- Trích yếu : Tổ chức tuyên truyền, triển khai đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự \r\nan toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân năm 2016 trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên.
- Người ký : Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : 64 /KH-LĐLĐ
- Ngày ban hành : 01/02/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số : 501 /LĐLĐ V/v triển khai Tháng hành động quốc gia\r\nphòng, chống HIV/AIDS năm 2015 0 - Ký hiệu văn bản : So-501-LDLD
- Trích yếu : V/v triển khai Tháng hành động quốc gia\r\nphòng, chống HIV/AIDS năm 2015
- Người ký : Chủ tịch - Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : Số : 501 /LĐLĐ
- Ngày ban hành : 09/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 357 /HD- LĐLĐ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ từ nay đến cuối năm 2015 0 - Ký hiệu văn bản : So-357-HD-LDLD
- Trích yếu : Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ từ nay đến cuối năm 2015
- Người ký : Chủ tịch: Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : Số: 357 /HD- LĐLĐ
- Ngày ban hành : 16/08/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số : 290 /LĐLĐ V/v tăng cường tuyên truyền\r\nthực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 0 - Ký hiệu văn bản : So-290-LDLD
- Trích yếu : V/v tăng cường tuyên truyền\r\nthực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá
- Người ký : Chủ tịch: Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : Số : 290 /LĐLĐ
- Ngày ban hành : 06/07/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 294/LĐLĐ V/v hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến cải cách \r\nhành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN” 0 - Ký hiệu văn bản : So-294-LDLD
- Trích yếu : V/v hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến cải cách \r\nhành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN”
- Người ký : Chủ tịch: Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : Số: 294/LĐLĐ
- Ngày ban hành : 08/07/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 288 /HD- LĐLĐ Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám \r\n(19/8/1945- 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà \r\nxã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) 0 - Ký hiệu văn bản : So-288-HD-LDLD
- Trích yếu : Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám \r\n(19/8/1945- 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà \r\nxã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)
- Người ký : Chủ tịch: Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : Số: 288 /HD- LĐLĐ
- Ngày ban hành : 06/07/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 289/HD- LĐLĐ Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống \r\nCông an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm \r\nNgày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015) 0 - Ký hiệu văn bản : So-289-HD-LDLD
- Trích yếu : Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống \r\nCông an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm \r\nNgày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015)
- Người ký : Chủ tịch: Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : Số: 289/HD- LĐLĐ
- Ngày ban hành : 06/07/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 30/LĐLĐ V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo\r\nCông đoàn năm 2017 0 - Ký hiệu văn bản : So-30-LDLD
- Trích yếu : V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo\r\nCông đoàn năm 2017
- Người ký : Phó chủ tich: Hồ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Số: 30/LĐLĐ
- Ngày ban hành : 09/01/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 283/HD- LĐLĐ HƯỚNG DẪN" Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ lần thứ IX, \r\nĐại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015)" 0 - Ký hiệu văn bản : So-283-HD-LDLD
- Trích yếu : HƯỚNG DẪN" Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ lần thứ IX, \r\nĐại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015)"
- Người ký : Chủ tịch: Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : Số: 283/HD- LĐLĐ
- Ngày ban hành : 29/06/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015) 0 - Ký hiệu văn bản : De-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-100-nam-Ngay-sinh-Tong-bi-thu-Nguyen-Van-Linh
- Trích yếu : ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015)
- Người ký : Đề cương TT đ/c Nguyễn Văn Linh
- Cơ quan ban hành : Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh
- Ngày ban hành : 10/06/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Hướng dẫn/202/HD- LĐLĐ HƯỚNG DẪN : Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 – 01/7/2015) 0 - Ký hiệu văn bản : Huong-dan-202-HD-LDLD
- Trích yếu : HƯỚNG DẪN : Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 – 01/7/2015)
- Người ký : Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : Hướng dẫn/202/HD- LĐLĐ
- Ngày ban hành : 09/06/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Hướng dẫn/198/HD-LĐLĐ Hướng dẫn "Tăng cường công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân 0 - Ký hiệu văn bản : Huong-dan-198-HD-LDLD
- Trích yếu : Hướng dẫn "Tăng cường công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân
- Người ký : Chủ tịch: Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : Hướng dẫn/198/HD-LĐLĐ
- Ngày ban hành : 04/06/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 58/HD - LĐLĐ HƯỚNG DẪN\r\nHọc tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức \r\nHồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; \r\nđoàn kết, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh”. 0 - Ký hiệu văn bản : So-58-HD-LDLD
- Trích yếu : HƯỚNG DẪN\r\nHọc tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức \r\nHồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; \r\nđoàn kết, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh”.
- Người ký : Đặng Thị Điểm- Phó Chủ tịch LĐLĐ
- Cơ quan ban hành : Số: 58/HD - LĐLĐ
- Ngày ban hành : 26/02/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Gợi ý trả lời câu hỏi thi viết tìm hiểu HP nước CHXHCNVN GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT\r\n“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” 0 - Ký hiệu văn bản : Goi-y-tra-loi-cau-hoi-thi-viet-tim-hieu-HP-nuoc-CHXHCNVN
- Trích yếu : GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT\r\n“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : Gợi ý trả lời câu hỏi thi viết tìm hiểu HP nước CHXHCNVN
- Ngày ban hành : 01/03/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 62 / LĐLĐ “ Về việc gửi tin, bài cho Trang thông tin điện tử và Bản tin Lao động và Công đoàn Hưng Yên” 0 - Ký hiệu văn bản : So-62-LDLD
- Trích yếu : “ Về việc gửi tin, bài cho Trang thông tin điện tử và Bản tin Lao động và Công đoàn Hưng Yên”
- Người ký : Đặng Thị Điểm- Phó Chủ tịch LĐLĐ
- Cơ quan ban hành : Số: 62 / LĐLĐ
- Ngày ban hành : 03/03/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 61 / LĐLĐ V/v Vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi viết \r\n“ Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” 0 - Ký hiệu văn bản : So-61-LDLD
- Trích yếu : V/v Vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi viết \r\n“ Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”
- Người ký : Đặng Thị Điểm- Phó Chủ tịch LĐLĐ
- Cơ quan ban hành : Số: 61 / LĐLĐ
- Ngày ban hành : 01/03/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 53 /KH -LĐLĐ KẾ HOẠCH\r\nPhát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua trong \r\ncông nhân, viên chức, lao động tiến tới Đại hội Thi đua toàn tỉnh lần thứ VIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 0 - Ký hiệu văn bản : So-53-KH-LDLD
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\nPhát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua trong \r\ncông nhân, viên chức, lao động tiến tới Đại hội Thi đua toàn tỉnh lần thứ VIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015
- Người ký : Đặng Thị Điểm- Phó Chủ tịch LĐLĐ
- Cơ quan ban hành : Số: 53 /KH -LĐLĐ
- Ngày ban hành : 12/02/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số 08/KH- LĐLĐ Hưng Yên KẾ HOẠCH\r\nTổ chức tuyên truyền, triển khai đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự \r\nan toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân năm 2015 \r\ntrong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên 0 - Ký hiệu văn bản : So-08-KH-LDLD-Hung-Yen
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\nTổ chức tuyên truyền, triển khai đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự \r\nan toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân năm 2015 \r\ntrong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : Số 08/KH- LĐLĐ Hưng Yên
- Ngày ban hành : 14/01/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số 13 / HD- LĐLĐ HƯỚNG DẪN\r\nTuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 0 - Ký hiệu văn bản : So-13-HD-LDLD
- Trích yếu : HƯỚNG DẪN\r\nTuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015
- Người ký : Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : Số 13 / HD- LĐLĐ
- Ngày ban hành : 18/01/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 366/LĐLĐ V/v hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016 0 - Ký hiệu văn bản : So-366-LDLD
- Trích yếu : V/v hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016
- Người ký : Phó chủ tich: Hỗ Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : Số: 366/LĐLĐ
- Ngày ban hành : 19/09/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 128/HD-LĐLĐ HƯỚNG DẪN\r\nKhen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao” 0 - Ký hiệu văn bản : So-128-HD-LDLD
- Trích yếu : HƯỚNG DẪN\r\nKhen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao”
- Người ký : Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : Số: 128/HD-LĐLĐ
- Ngày ban hành : 20/04/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số 84/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 20016 0 - Ký hiệu văn bản : So-84-HD-LDLD
- Trích yếu : Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 20016
- Người ký : Nguyễn Thị Thanh Tuyết
- Cơ quan ban hành : Số 84/HD-LĐLĐ
- Ngày ban hành : 17/02/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
202/LĐLĐ "Tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển, đảo n¬ước ta". 0 - Ký hiệu văn bản : 202-LDLD
- Trích yếu : "Tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển, đảo n¬ước ta".
- Người ký : Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : 202/LĐLĐ
- Ngày ban hành : 14/05/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
254/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 0 - Ký hiệu văn bản : 254-QD-TLD
- Trích yếu : Quyết định về việc ban hành Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Người ký : Đặng Ngọc Tùng
- Cơ quan ban hành : 254/QĐ-TLĐ
- Ngày ban hành : 04/03/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 84 / LĐLĐ Công văn: Về việc triển khai tổ chức các hoạt động\r\n“Tháng Công nhân” năm 2014 0 - Ký hiệu văn bản : So-84-LDLD
- Trích yếu : Công văn: Về việc triển khai tổ chức các hoạt động\r\n“Tháng Công nhân” năm 2014
- Người ký : Phó chủ tịch Đặng Thị Điểm
- Cơ quan ban hành : Số: 84 / LĐLĐ
- Ngày ban hành : 24/02/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Số: 67/KH - LĐLĐ KẾ HOẠCH\r\nTổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm\r\nngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2014) 0 - Ký hiệu văn bản : So-67-KH-LDLD
- Trích yếu : KẾ HOẠCH\r\nTổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm\r\nngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2014)
- Người ký : Chủ tịch - Cao Xuân Hồng
- Cơ quan ban hành : Số: 67/KH - LĐLĐ
- Ngày ban hành : 13/02/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Hướng dẫn HƯỚNG DẪN\r\nTuyên truyền Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 \r\nngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn từ năm 2013 đến hết năm 2015 0 - Ký hiệu văn bản : Huong-dan
- Trích yếu : HƯỚNG DẪN\r\nTuyên truyền Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 \r\nngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn từ năm 2013 đến hết năm 2015
- Người ký : Phạm Văn Khuê
- Cơ quan ban hành : Hướng dẫn
- Ngày ban hành : 27/08/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Pháp lệnh 34- BDV Tỉnh uỷ PHÁP LỆNH 34/2007\r\nThực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 0 - Ký hiệu văn bản : Phap-lenh-34-BDV-Tinh-uy
- Trích yếu : PHÁP LỆNH 34/2007\r\nThực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : Pháp lệnh 34- BDV Tỉnh uỷ
- Ngày ban hành : 27/08/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 0 - Ký hiệu văn bản : 45-2013-ND-CP
- Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 45/2013/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 09/05/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
41/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công 0 - Ký hiệu văn bản : 41-2013-ND-CP
- Trích yếu : Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
- Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 41/2013/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 07/05/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 0 - Ký hiệu văn bản : 95-2013-ND-CP
- Trích yếu : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
- Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 95/2013/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 21/08/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
08/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động 0 - Ký hiệu văn bản : 08-2013-TT-BLDTBXH
- Trích yếu : Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
- Người ký : Phạm Minh Huân
- Cơ quan ban hành : 08/2013/TT-BLĐTBXH
- Ngày ban hành : 09/06/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
46/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động 0 - Ký hiệu văn bản : 46-2013-ND-CP
- Trích yếu : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
- Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 46/2013/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 09/05/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
21/KH-TLĐ Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2010-2015” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” Năm 2013 0 - Ký hiệu văn bản : 21-KH-TLD
- Trích yếu : Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2010-2015” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” Năm 2013
- Người ký : Đỗ Thị Yên
- Cơ quan ban hành : 21/KH-TLĐ
- Ngày ban hành : 16/06/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
58/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao 0 - Ký hiệu văn bản : 58-2013-ND-CP
- Trích yếu : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
- Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 58/2013/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 01/07/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
66/2013/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 0 - Ký hiệu văn bản : 66-2013-ND-CP
- Trích yếu : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
- Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 66/2013/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 26/06/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
32/2014/NĐ-CP1 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC Giao thông Nghị định - Ký hiệu văn bản : NĐ-CP
- Trích yếu : không
- Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 32/2014/NĐ-CP1
- Ngày ban hành : 22/04/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
32/2014/NĐ-CP2 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC Giao thông Nghị định - Ký hiệu văn bản : NĐ-CP
- Trích yếu : không
- Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 32/2014/NĐ-CP2
- Ngày ban hành : 22/04/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm