Cán bộ chủ chốt tỉnh Hưng Yên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Ngày 29.6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh hội nghị

Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất ban hành 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 
 
3 nghị quyết là những định hướng lớn mang tính đột phá để phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 
 
Để thực hiện các nghị quyết, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải thực sự nghiêm túc lắng nghe, nghiên cứu, thảo luận các nội dung cốt lõi, những điểm mới và những giải pháp đột phá trong nghị quyết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình hành động, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong ngành, đơn vị, địa phương mình để sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả…
 
Các đại biểu được nghe, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phổ biến, quán triệt 3 nghị quyết. Trong đó, tập trung nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành 3 nghị quyết; những điểm mới; tình hình, nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cũng như việc tổ chức thực hiện các nghị quyết.
 
Buổi chiều cùng ngày, hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh tiếp tục làm việc. 
 
Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 64 - KH/TU ngày 22.6.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
 
Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Các đại biểu được nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên quán triệt Quy định số 86 - QĐ/TW ngày 1.6.2017 của Bộ Chính trị về quy định giám sát trong Đảng. 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu: Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã chỉ rõ trong các nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, liên hệ với thực tiễn của địa phương, đơn vị và ngành mình để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp; chuẩn bị chu đáo nội dung, tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quy định giám sát trong Đảng tới cán bộ, đảng viên đạt hiệu quả cao nhất.
                                                                                                                                   Theo Báo Hưng Yên

Đang online : 36
Đã truy cập : 631690

LIÊN KẾT WEBSITE