Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh khởi công xây dựng nhà tình

Sáng 12 tháng 6 năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh đã tổ chức khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho đoàn viên công đoàn Lê Thị Phú thuộc Công đoàn Trường tiểu học xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Đồng chí Lê Thị Phú có cha là liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tiền lương hàng tháng của đồng chí thấp, đ