97% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử ở Hưng Yên thành công tốt đẹp

Theo số liệu của Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên, đến 19 giờ ngày 22/5, tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt hơn 97%.


Hưng Yên có hơn 97% cử tri đi bầu cử trong ngày 22/5
Trong đó, thành phố Hưng Yên có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử cao nhất, đạt 99,25%. Huyện Khoái Châu có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử thấp nhất, đạt hơn 92,7 %. Toàn tỉnh có 406 trên tổng số 1.188 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đạt 100%.
Cùng với số cử tri đi bầu cử cao, thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong ngày bầu cử bảo đảm ổn định. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết nên cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Theo danh sách niêm yết, tỉnh Hưng Yên có hơn 928.000 cử tri. Toàn tỉnh thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 73 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.177 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Hưng Yên thành lập tổng số 1.188 tổ bầu cử.
Tại Hưng Yên, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7, số người ứng cử là 13. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 53, số người ứng cử là 88. Tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 333, số người ứng cử là 547. Tổng số đại biểu HĐND xã được bầu là 4.232, số người ứng cử là 7.127./.
 


Đang online : 41
Đã truy cập : 631625

LIÊN KẾT WEBSITE